August 2014
- Otvorenie nového školského roka. Viac...

Júl 2014
- Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Gbely . Viac...

Jún 2014
- Žiačka roka 2013/2014. Viac...

- Projekt KomPrax. Viac...

- Fotografie MŠ. Viac...

- MDD I. stupeň - fotografie. Viac...

- MDD tradične, netradične v športovom duchu. Viac...

- Miniolympiáda hviezdičiek. Viac...

- Ozdravovací pobyt šiestakov. Viac...

- Umiestnenie žiakov v šk. r. 2013/2014. Viac...

Máj 2014
- Výsledky obvodného kola Geografickej olympiády . Viac...

- Záhorácka olympiáda. Viac...

- Fotografie MŠ. Viac...

- Miss Bábika 2014. Viac...

Apríl 2014
- Testovanie 9 - 2014. Viac...

- Fotografie MŠ. Viac...

Ďalšie aktuality
Vychovať zdravé, schopné a úspešné deti.


Základná škola s materskou školou Gbely
Pionierska 697
908 45 Gbely

IČO 360 807 99
tel. 034/6621 279
fax. 034/6621 279 voľba 3
zborovňa II. - voľba 5
zborovňa I. - voľba 6
e-mail: zsgbely@zsgbely.sk

Riaditeľ školy: - -
e-mail: riaditel@zsgbely.sk, tel. klapka 2

Zástupca riaditeľa: Janka Frólová
e-mail: zastupca5-9@zsgbely.sk, tel. klapka 4

Výchovný poradca: Gabriela Hrubšová
e-mail: poradca@zsgbely.sk

Zástupca pre MŠ : Mária Škrovánková
e-mail: ms@zsgbely.sk

Špeciálny pedagóg : Anastázia Mihályová
e-mail: spp@zsgbely.sk

Sekretariát : Katarína Stachovičová, tel. klapka 1

Personálne a mzdové oddelenie, účtovníčka: Renata Knotková, tel. klapka 3

Vedúca školskej jedálne: Miroslava Eisnerová

Vedúca knižnice: Daniela Holičová


Zriaďovateľ: Mesto Gbely, Nám. slobody 1261, 908 45 Gbely, tel.: 034/690 64 11

2008 © www.zsgbely.sk. Vytvorila a sponzoruje firma CompTel.